EHBO voor ouders van kinderen

Op 9 mei 2022 van 19.30 tot 21.00 uur zal er een informatieavond plaatsvinden. De avond omvat eerste hulp handelingen voor kinderen van baby- tot puberleeftijd. Indien er naderhand nog behoefte is aan een volledige cursus, is er een mogelijkheid om je direct op te geven. Aanmelden kan via de website van de Kei: www.dekeisteenderen.nl. Voor deze avond, inclusief een kopje koffie of thee, wordt €5,- gevraagd.

Verstikking, brandwonden, verdrinking en inname van gevaarlijke stoffen, de nachtmerrie van iedere ouder. Zo bleek ook tijdens de gesprekken bij het BabyPeuterCafé van de Kei in de Sporthal in Steenderen.

Inmiddels wordt het BabyPeuterCafé, iedere derde vrijdag van de maand, druk bezocht en wisselen ouders verschillende dilemma’s in de opvoeding met elkaar uit. Al snel bleek er een grote vraag naar een cursus Eerste Hulp voor kinderen. Na een gang langs ouders van oudere kinderen bleek ook hier een grote behoefte te liggen. Reden om direct tot actie over te gaan.

Tags: