Geslaagde opening Ruilkast De Kei

Dinsdag 20 juli is Ruilkast De Kei in ontmoetings- en activiteitencentrum de Kei in gebruik genomen.
Na een kopje koffie met wat lekkers en een toespraak van Geert Postma werd de strik uit het lint getrokken door één van de timmermannen, Cor Slakhorst, en door één van de gastvrouwen van de dinsdagmiddag, Janny Wieggers.
De kast werd bewonderd en de eerste boeken werden meegenomen.

Wanneer
Tijdens de openingstijden van De Kei kan je binnenlopen, op dinsdagmiddag is er een vrijwilliger aanwezig om je wegwijs te maken of een praatje te maken over boeken, schrijvers of over een ander onderwerp.

Hoe is het zo gekomen?
Een paar maanden geleden kwam de vraag of de Kei boeken kon gebruiken van iemand die ging verhuizen en flink moest opruimen. Och ja, misschien kunnen we daar wel iets mee. Toen er eenmaal een paar dozen stonden, kwamen er al snel meer bij. Al jaren zijn ruilkastjes langs de kant van de weg een bekend verschijnsel; een mooie manier om boeken te ruilen met anderen. Zoiets zou misschien wel wat zijn, maar dan binnen. Onze visionairs pakten het meteen groot aan en vroegen twee ervaren vrijwilligers, Rob Gosselink en Cor Slakhorst, een kast te maken. Het werd een wandgrote kast met een echte bibliotheektrap.

Welke boeken willen we graag delen?
Drie vrijwilligers doken in de dozen en vonden boeken van allerlei categorieën. Er is een indeling gemaakt en zo langzamerhand werd de kast aardig gevuld. Boeken die kapot of vergeeld waren werden bij het oud papier gedaan. Boeken die niet geschikt geacht werden voor de ruilkast vonden een andere bestemming. Er waren ook legpuzzels binnengebracht en er werd besloten ook die in de kast te zetten.

Wat is de bedoeling van de ruilkast?
Tijdens de openingsuren van de Kei is iedereen welkom om in de ruilkast te kijken of er iets van haar/zijn gading bijstaat. Als dat zo is, mogen maximaal drie boeken en/of één puzzel geleend worden. Zijn de boeken gelezen dan kunnen ze gaan ‘zwerven’, d.w.z. dat ze doorgegeven worden aan een andere lezer of ze kunnen weer inbrengkast gezet worden.

Het is een RUILkast, dus het is ook fijn dat leners een boek uit hun eigen boekenkast brengen dat ze met veel plezier gelezen hebben en waarvan ze denken dat een ander daar ook plezier aan kan beleven. Van de teruggebrachte of ingebrachte puzzels verwachten we dat ze compleet zijn.

Is de ruilkast een bibliotheek?
Nee, de ruilkast kan en wil nooit de bibliotheek en de diensten daarvan vervangen.

In de ruilkast staan geschonken boeken. Het zijn niet de nieuwste exemplaren en er kan niet gereserveerd worden.

Welke boeken kunnen gedoneerd worden?
Bijna alle soorten boeken zijn welkom. We hebben boeken over heel veel verschillende onderwerpen. We vragen wel om zelf te kijken of het toegankelijke boeken zijn.

Welke boeken liever niet?
Boeken die vergeeld zijn door zonlicht of tabaksrook
Boeken die niet netjes eruitzien (vlekken, scheuren)
Boeken die incompleet zijn
Boeken waarin van alles onderstreept/geschreven is (alleen een naam of wens voor in het boek is natuurlijk geen probleem)
Encyclopedieën
Boekenweekgeschenken of andere gratis boeken die veel mensen al hebben

Welke boeken niet?
Boeken die een bepaalde politieke stroming of religie verheerlijken of wervend op dat gebied zijn, ongeacht welke  stroming of religie.
Bij twijfel: gewoon in de inbrengkast leggen. Dan kijken we er naar.

Misschien vindt je de volgende berichten ook leuk:

Open Steenderens kampioenschap

Op 26 januari vindt het Open Steenderens Kampioenschap sjoelen en tafeltennis plaats in De Kei.

Aanmelden voor 24 januari kan via de mail jasper@dekeisteenderen.nl.
Of door je in te schrijven op de lijst bij de koffiemachine in De Kei.

Lees verder »