Oproep vrijwilligers Taalondersteuning vanuit De Kei

Al een aantal jaren wordt er vanuit De Kei/Stichting Welzijn Steenderen via het Taalcafé taalondersteuning gegeven aan mensen met een andere moedertaal dan het Nederlands; één keer per week anderhalf uur samen met de taal bezig zijn.

Om een aantal redenen lijkt het ons wenselijk om dit aanbod te vergroten en of te verbeteren;

1.De gemeente heeft de doelen/regels rondom statushouders aangescherpt om het niveau van inburgering te vergroten. De sociaal consulenten zijn actiever in het stimuleren van de statushouders richting deelname aan o.a. het Taalcafé. De gemeente heeft een taalcoachcursus opgezet om vrijwilligers die taalcoach zijn te ondersteunen.

2.Vanuit De Kei zien we mensen onvoldoende vorderingen maken in de taal en zouden we graag wat meer aan kunnen bieden. Dit kan ook deelname aan andere activiteiten betekenen, het liefst met leeftijdsgenoten.

3.Het inburgeren van ouders mét hun kinderen lijkt ons een duurzamere manier van inburgeren. We zien een mogelijkheid om ouders met (jonge) kinderen beter hun plek te laten vinden, bijvoorbeeld door het opstarten van “spelen en lezen met kinderen”, het liefst op hetzelfde tijdstip als het Taalcafé op woensdagmiddag, zodat het ontbreken van opvang geen reden is om niet naar het Taalcafé te gaan.

Concreet betekent dit dat we een groep vrijwilligers willen vinden die het leuk vinden om dit mede vorm te geven.

• We zoeken mensen die “spelen en lezen met kinderen” op willen zetten / willen begeleiden. Dit zou wat ons betreft toegankelijk kunnen zijn voor alle kinderen met een taalachterstand.
• We zoeken mensen die taalcoach voor volwassenen willen worden en eventueel individuele coaching willen geven. Zij kunnen dus worden ingezet tijdens het Taalcafé of op eigen afspraak met een statushouder.

Kaders
We willen duidelijke kaders stellen voor onze vrijwilligers; het gaat over taalondersteuning en het opbouwen van een netwerk. Voor overige zaken (bijvoorbeeld hulp bij formulieren) zoeken we een oplossing bij andere diensten van Stichting Welzijn of verwijzen we door naar het sociaal team.

Samenwerking gemeente:
We zien dat de sociaal consulenten steeds vaker een beroep op ons doen. Het lijkt ons wenselijk om een samenwerking op te zetten, waarbij afspraken gemaakt worden.
Hierin leggen we vast wat we wel en niet van elkaar kunnen verwachten.

Bijeenkomst
We willen donderdag 12 januari om 19.00 uur met een groepje vrijwilligers hierover in gesprek gaan om één en ander vorm te geven.
We hopen dat jij één van deze vrijwilligers wil zijn!

Graag reageren op jasper@dekeisteenderen om je aan te melden of om aan te geven dat je geïnteresseerd bent.

We hopen op een goede opkomst!

Initiatiefnemers Joke Meulenveld en Erika Kuik

Misschien vindt je de volgende berichten ook leuk: