Rookvrij

“Het Nationaal Preventieakkoord draagt eraan bij dat Nederlanders gezonder kunnen leven, met als een van de belangrijke doelen een rookvrije generatie in 2040”, aldus de Koning afgelopen Prinsjesdag tijdens de troonrede.

Het bestuur van Welzijn Steenderen/De Kei wil hier ook graag een bijdrage aan leveren.
Vanaf 1 oktober 2023 zal het gebouw van De Kei en het omliggende terrein rookvrij zijn. Dit zal onder andere aangegeven worden door een bord waarop ‘Rookvrij’ staat vermeld. Daarnaast zullen er huisregels opgehangen worden, waarop dit ook staat aangegeven.
Alvast bedankt voor je medewerking!
Mocht je vragen hebben of opmerkingen, schroom niet.
Neem gerust contact op met Rinse Kooistra, voorzitter (0651694614).

Bestuur Welzijn Steenderen/De Kei

Misschien vindt je de volgende berichten ook leuk: