Verbouwing: Van oude school naar multifunctioneel activiteitencentrum

Iedereen die wel eens een verbouwing heeft meegemaakt kan er over meepraten: het is altijd meer gedoe dan vooraf ingeschat. Nadat met de gemeente Bronckhorst overeenstemming was bereikt over de aankoop van het pand, en door architect Antti Hanninen een mooi ontwerp was gemaakt en de benodigde subsidies waren verworven, begon het werk pas echt. Een belangrijke eerste stap was het opzetten van een goede bouwcommissie. Het oog viel al snel op twee dorpsgenoten die hun sporen in projectleiding hebben verdiend. Frans Peelen had net een punt gezet achter zijn werkzame leven als manager bij een behoorlijk groot bouwbedrijf en Rieks
Eggens was naast dierenarts, ook “bouwpastoor” tijdens de bouw van het nieuwe dierenartsen-praktijkgebouw in Vorden. Frans en Rieks gingen de uitdaging aan…

Wat troffen jullie aan?
Frans en Rieks zijn redelijk unaniem: “Het was echt een traditioneel, bijna ouderwets schoolgebouw met grote ruimten, veel glas en brede gangen. Het casco was over het algemeen in orde “maar de isolatie stelde echt helemaal niets voor” volgens Rieks.

“Het viel mij op dat het een gebouw was waar in de loop van de jaren heel veel aan veranderd is. De vleugels aan de zijde van de Kon. Wilhelminastraat zijn er pas later aangebouwd en we zijn in de oudste lokalen maar liefst drie plafond lagen tegengekomen, variërend van zachtboard tot planken” vult Frans aan.

Het feit dat er nogal wat verbouwingen en aanbouwen hadden plaatsgevonden betekende overigens wel dat het installatiewerk uiteindelijk nagenoeg volledig moest worden vervangen. “Nadat we de plafonds hadden gesloopt bleek al snel dat kabels en leidingen op de meest vreemde manieren aan elkaar gekoppeld waren en zeker niet meer voldeden aan de tegenwoordige eisen. Ondanks de behoorlijke financiële consequenties was de keuze dan ook snel gemaakt” aldus Rieks.

Wat was bij de start van de verbouw de grootste uitdaging?
Als je deze vraag stelt aan Frans, die van oorsprong een financiële achtergrond heeft, maar in de jaren 80 ook het aannemersdiploma gehaald heeft, dan weet je eigenlijk al welk antwoord je kunt verwachten. “Mijn eerste uitdaging was om een bouwkundige begroting te maken met een specificatie van manuren, materialen en onderaannemers. Natuurlijk lag er wel een kostenraming maar die was mij te globaal. Voor je het weet ben je de controle totaal kwijt. Uiteindelijk is het natuurlijk mooi om te zien dat we met de uitgaven behoorlijk in de buurt van de raming zijn gebleven”. Rieks geeft aan dat het overzicht krijgen en houden een behoorlijke opgave was. “We zijn gestart met een plan op hoofdlijnen. Tijdens de bouw moesten nog veel keuzes gemaakt worden en dat betekende veel overleg met deskundigen van de betrokken bedrijven. In de tussentijd ging het werk echter gewoon door. Verder is een combinatie van professionele bedrijven met vrijwilligers geweldig, maar het vergt wel heel veel planning en overleg”.

Over welke aanpassingen in de Kei zijn jullie zelf tevreden?
Rieks hoeft hier niet lang over na te denken: “De transformatie van een traditioneel schoolgebouw naar een modern, sfeervol activiteitencentrum. Dat is te danken aan veel doorgevoerde maatregelen, zoals de vervangen
puien, de kas, de vernieuwde plafonds en de kleurstelling. Waar ik verder erg tevreden over ben is het feit dat er heel veel aandacht is besteed aan energiebesparing b.v. door een uitgekiend verwarmingssysteem, optimale isolatie en ruim 60 zonnepanelen”.

Frans is te spreken over de keuze voor de vernieuwde achtergevel en de kas aan de voorzijde. “Over de kas is de afgelopen maanden ongetwijfeld het nodige gezegd op verjaardagen en feestjes in Steenderen. Mensen vinden het geweldig of ze vinden het niets. Het is natuurlijk even wennen, maar wat mij betreft is het een prachtige oplossing met meerdere voordelen. Het geeft het gebouw een heel andere, modernere uitstraling, het draagt bij in de isolatie van het hoofdgebouw en gaat natuurlijk gebruikt worden als kweekkas. De vernieuwde achtergevel en de veranda met glazen dak geven veel licht en geeft de achtergevel een heel andere uitstraling/aanzicht. De vouwwanden van aluminium met glazen panelen zorgen ervoor dat de lokalen samen met de gang en het voormalige gymlokaal, één groot geheel vormen. De keuze om de zoldervloer van de voormalige gymzaal te verwijderen, waardoor de staal en spantconstructies in het zicht zijn gekomen, is zeker ook geslaagd”.
Verder is ook Frans tevreden over hoe de verwarming is geregeld. De combinatie van (basis-) verwarming door middel van traditionele radiatoren met luchtverwarming/koeling zorgt dat het zowel in de zomer als in de winter aangenaam is.

De bouwcommissie is ook goed te spreken over de tuin en met name het feit dat het hemelwater van de Kei is afgekoppeld van het gemeenteriool. Het water loopt weg naar de waterpoelen (wadi’s) die in het tuinplan zijn opgenomen.

Oprecht trots op de vrijwilligers
Op de vraag waar ze nu het meest trots op zijn is er geen enkel verschil van mening. “Het is echt onvoorstelbaar wat onze vrijwilligers tot stand hebben gebracht. Het begon met de uitvoering van het nodige sloopwerk. Gaandeweg werd de groep vrijwilligers groter en veelzijdiger en werden ook klussen als installatiewerk, isoleren, timmerwerk, stuc-en metselwerk, schilderwerk en het aanbrengen van de bestrating aangepakt. De betrokken professionele bedrijven hebben topwerk geleverd maar het uiteindelijke resultaat is zeker ook voor een groot deel te danken aan de inzet en het vakmanschap van onze vrijwilligers” aldus Frans en Rieks.

Misschien vindt je de volgende berichten ook leuk:

Rob Gosselink overleden

We hebben helaas vernomen dat één van onze vrijwilligers op 10 december jl. is overleden.Rob Gosselink, actief als coördinator en docent bij de “Creatief met

Lees verder »