Verbouwing: Samenwerking is belangrijke sleutel tot succes

Het realiseren van een project zoals De Kei is niet iets wat je op een achternamiddag in je eentje doet. In de loop van 2014 werd duidelijk dat de St. Joannesschool definitief haar oorspronkelijke bestemming ging verliezen. Vanaf dat moment zijn de Stichting Welzijn Steenderen en de Stichting Woonzorgcentrum Steenderen aan de slag gegaan met een verkenning of en op welke manier het gebouw een andere bestemming zou kunnen krijgen. Een van de eerste partijen die je dan tegenkomt is de gemeente Bronckhorst. Vanaf het prille begin heeft Beleidsmedewerkster Wonen, Welzijn en Zorg, Els Pierik de initiatiefnemers met raad en daad bijgestaan. In de beginfase ging het vooral over de vraag “wat willen en wat kunnen we er mee?” Al vrij snel kwam natuurlijk ook de vraag “en hoe gaan we het betalen”. Els bracht de voorzitters van beide stichtingen op het spoor van Joop Spijkers die bij de gemeente belast is met Public Affairs. In deze rol onderhoudt Joop contacten met relaties in binnen- en buitenland. Hij is tevens ook coördinator van alles wat met subsidies te maken heeft. Hij adviseert, inspireert en brengt partijen bij elkaar.

Voor een goed plan is altijd geld
Joop is vanaf het moment dat de eerste gesprekken plaatsvonden optimistisch geweest over de haalbaarheid van de plannen.
“Voor een goed plan is altijd geld” aldus Joop. “Het idee om De Kei om te vormen naar een multifunctioneel activiteitencentrum zat goed in elkaar, er was veel draagvlak binnen de Steenderense gemeenschap en, zeker niet onbelangrijk, er was een deugdelijke exploitatie opzet”.
Els voegt daaraan toe dat de plannen om ook activiteiten voor de jeugd tussen 6 en 13 jaar te organiseren zeker in een belangrijke behoefte voorziet. “Op het gebied van sport gebeurt er al heel veel in en om Steenderen maar voor jongeren die niet zo veel met sport hebben zijn er weinig alternatieven. Ik hoop en verwacht dat er ook voor deze groep wat georganiseerd gaat worden”.

Steengoed en Leader
Desgevraagd vertelt Joop iets over de verschillende fondsen die met succes door de Stichting Welzijn zijn benaderd waardoor de verbouwing van De Kei mogelijk werd. “De provincie Gelderland heeft vanuit het programma Steengoed Benutten een bijdrage gedaan. De provincie levert via dit fonds ondersteuning in de verbouw van leegstaande gebouwen in Gelderland om zo de leefbaarheid te vergroten. De gemeente beoordeelt de haalbaarheid van projecten, doet de aanvraag en begeleidt het proces. De plannen voor de verbouw van De Kei pasten hier helemaal in. Eigenlijk geldt dat ook voor de Leader subsidie die aan het project is toegekend.
Leader is een Europese subsidieregeling voor bottum-up projecten om de leefbaarheid van het platteland te vergroten. De gemeente doet daarbij de cofinanciering. Uiteraard hebben we (ook) het geval van De Kei op de haalbaarheid getoetst en we hebben beoordeeld of de plannen niet in strijd zijn met het gemeentelijk beleid en of de vereiste vergunningen aanwezig zijn, want dat zijn voor ons absolute randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan” volgens Joop.

Naast Steengoed Benutten en Leader zijn door de Stichting Welzijn, met succes, nog een aantal andere fondsen en instanties, zoals het Oranjefonds, de Rabobank, NL Doet en VSB benaderd. Dat het verkrijgen van subsidies een vak op zich is, is voorzitter Geert Postma inmiddels wel duidelijk. Speciaal voor de Kei heeft hij een uitgebreide cursus “Fondsenwerving” gevolgd.

Els snapt wel waarom de subsidieaanvragen zijn gehonoreerd. “Ook de subsidiënten kijken naar de haalbaarheid. Aan de bouw van luchtkastelen werkt men niet mee. Bij De Kei zat de organisatie, het verbouwplan en de exploitatieopzet goed in elkaar”.

Op de ingeslagen weg verder gaan
Els en Joop hebben nog wel een paar tips voor de Stichting Welzijn. “Zorg dat je het beheer professioneel regelt. De gemeente wil daar graag in meedenken en waar het kan ook in ondersteunen. Het is belangrijk om op de ingeslagen weg door te gaan en om jong en oud te betrekken bij de activiteiten. De insteek van de stichting Welzijn om geen concurrent te worden van andere verenigingen, stichtingen of ondernemers is natuurlijk ook een mooi signaal. Vooral in een dorp ben je afhankelijk van draagvlak. Het is leven en laten leven en elkaar wat gunnen” aldus Els. Joop voegt daaraan toe dat het belangrijk is om de vrijwilligers die hebben geholpen bij de verbouw te blijven binden aan De Kei. “Het is geweldig om te zien wat er het afgelopen jaar is gebeurd in Steenderen. Dat kan alleen in een kleine gemeenschap. Het is iets om trots op te zijn en het is een prima basis om de Kei verder te ontwikkelen”.
Els heeft op de valreep nog een paar praktische tips.
“Wat zou het mooi zijn om in de prachtige nieuwe keuken heel Steenderen te laten bakken waarbij gebruik gemaakt wordt van producten die verbouwd zijn in de nieuwe kweekkas. Ik zie het helemaal zitten”, aldus Els.


Misschien vindt je de volgende berichten ook leuk: