De BOS (bezoek- en ondersteuningsservice)

De BOS (bezoek- en ondersteuningsservice) staat al jaren in het dienstenaanbod van Stichting Welzijn Steenderen.
Tijd om eens nader te bekijken.

Doel, ontstaan en werkwijze.
Het doel is het ontlasten van mantelzorgers en/of ondersteuning bij eenzaamheid. De VIT (vrijwillige intensieve thuiszorg) heeft destijds via de gemeente aan de Stichtingen Welzijn gevraagd om mantelzorgers te ondersteunen en daaruit is de BOS (vroeger stond dat voor bezoek en oppas service) ontstaan.
In Steenderen heeft de BOS op dit moment ongeveer 12 vrijwilligers die ingezet kunnen worden. Vrijwilligers melden zich aan bij de coördinator Martje Eggens met hun eigen kwaliteiten en wensen.
Als er een vraag bij Martje komt, via de huisarts, het Sociaal Team of anders, dan pakt Martje haar lijstje erbij en kijkt of er een match tussen zou kunnen zitten.
Als dit het geval is gaat zij met deze vrijwilliger op bezoek om te kijken of deze match inderdaad een goede zou kunnen zijn en worden er afspraken gemaakt voor het vervolg. Een heel enkele keer lukt het niet, bijvoorbeeld als de hulpvraag te zwaar is. Dan wordt de vraag teruggegeven aan het Sociaal Team van de gemeente.

Doelgroep
In principe is er geen specifieke doelgroep of leeftijd, in de praktijk wordt er tot nu toe vooral door ouderen gebruik van gemaakt. Zo kan een partner van iemand met dementie even een paar uurtjes van huis of heeft een alleenstaande een gezellig uurtje in het verschiet. Even samen boodschappen doen of een spelletje spelen.
Er zijn natuurlijk veel meer situaties te bedenken, waarin een vrijwilliger even voor wat licht en lucht kan zorgen en waarin het (nog) niet nodig is een professional in te schakelen.

Coördinatorschap
Martje heeft het coördinatorschap opgepakt, nadat zij haar voorzittershamer van Stichting Welzijn neerlegde. Ze heeft een redelijk vast clubje vrijwilligers, maar kan altijd nieuwe mensen gebruiken.
Er is Bronckhorstbreed een groep van 5 BOS-coördinatoren (Vorden, Zelhem, Hummelo/Keppel/Drempt, Hengelo/Keijenborg en Steenderen) die elkaar 2 maal per jaar ontmoeten en ideeën uitwisselen, maar ook om in een jaarlijkse bijeenkomst met de gemeente verbeterplannen te maken.

Vrijwilligers
De ervaring leert dat het meestal goed werkt om in de eigen dorpsgemeenschap vrijwilligers te vinden, omdat dat de betrokkenheid en saamhorigheid bevordert.
Verder staat er continu een vacature “Vrijwilliger bij de BOS” open op Meedoeninbronckhorst.nl
Dit is nodig, omdat een vraag elk moment kan komen en het fijn is als er dan snel gekoppeld kan worden. Dus mocht je na dit stuk een kriebel voelen?

Misschien vindt je de volgende berichten ook leuk:

Burendag 2021

25 September is het weer Burendag, een initiatief van het Oranjefonds (je kan je buurt opgeven via burendag.nl) Op Burendag wil De Kei zoveel mogelijk

Lees verder »