Interview met Elly Klompenhouwer

Normaal gesproken vindt het interview plaats in De Kei maar vandaag bezoek ik Elly Klompenhouwer thuis. De reden hiervoor komt mij bij binnenkomst direct vrolijk begroeten: een kleine schattige pup.
Het is nat, koud en guur buiten, maar binnen is het sfeervol en warm en nadat ik een heerlijke kop thee van Elly heb gekregen, gaan we van start.

Geboren en getogen
Elly is geboren in Dinxperlo als oudste dochter van drie meiden in het gezin Klompenhouwer.
Haar lagere school heeft zij doorlopen in Dinxperlo, maar haar middelbare school stond in Aalten.
Toen Elly 17 jaar was, ging zij uit huis om in Doetinchem de in service opleiding tot verpleegkundige te volgen.
Daarna heeft zij nog de kaderopleiding, stomaverpleegkunde, seksualiteit na kanker en de kinderaantekening gehaald.

Het leven neemt zijn loop
Op haar 25e heeft Elly een ernstig auto-ongeluk gehad waarna zij vele academische ziekenhuizen heeft bezocht en moeizaam herstelde.
Nadat zij met haar toenmalige man haar eerste kindje kreeg, liep die relatie stuk. Dat was een onrustige periode maar met de komst van Rien ( haar huidige man) in haar leven, brak er een nieuwe tijd aan voor Elly. Met hem verhuisde zij naar Steenderen en samen kregen ze nog twee kinderen en zo vormen ze een fijn gezin van vijf.
Trots laat Elly een prachtige gezinsfoto zien die bij haar aan de muur hangt. “Kijk, dit is onze ‘corona-foto’, we hielden in die tijd goed afstand van elkaar maar wilden toch een warm moment met elkaar op de bank vastleggen”.
Inmiddels woont Elly alweer ruim 28 jaar in Steenderen, maar ze vond het in het begin lastig om goed in te burgeren. Zelf nam ze het initiatief om actief te zijn op de school van haar kinderen door o.a. lid te worden van de feestcommissie en oudercommissie. Daarnaast zette zij zich in voor de kermiswagens en werd zij vrijwillig toezichthouder in het zwembad. Zo leerde zij mensen kennen en zo leerden de mensen haar kennen.
De buurt waar zij woont is hecht en daar heeft Elly zeker haar steentje aan bijgedragen met leuke en verrassende initiatieven.

Een bezige bij
Dat Elly door de jaren heen actief is op meerdere fronten blijkt al gauw als zij gepassioneerd vertelt over wat ze allemaal gedaan heeft en doet.
Een kleine opsomming:
Verpleegkundige en waarnemend hoofdverpleegkundige in het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem, clown en docent bij MiMakkus, verpleegkundige bij het hospice in Deventer, counselor rouw- en verliesverwerking met o.a. stervensbegeleiding, les geven in energetica, 1 keer per jaar naar Hongarije als clown voor verstandelijk gehandicapte kinderen, randgroepjongeren trainen om te gaan werken in de verpleging.
Kortom, een prachtige staat van dienst!

Af en toe onderbreken we het interview even. Dan vraagt haar puppy aandacht of moet zij even naar buiten voor de zindelijkheidstraining. Elly doet dat met veel liefde en toewijding.

De Kei
Via Geert Postma kwam De Kei op Elly’s pad. Vanaf het prille begin helpen opknappen van het gebouw tot diverse andere bezigheden binnen De Kei…..Elly draait haar hand er niet voor om. En dat zij een duizendpoot is, blijkt wel uit de vele bezigheden die zij doet of gedaan heeft binnen De Kei.
Zo heeft Elly o.a. het BabyPeuterCafé opgestart, in het verleden samen met anderen kinderkampen gedraaid en is zij inzetbaar bij meerdere Kei-Kidsactiviteiten.
Ook geeft Elly wekelijks op de dinsdagen yogales in De Kei. Sinds 2014 is zij werkzaam als afgestudeerd yogadocent en zwangerschapsyogadocent . Elly verwoord het mooi: “Yoga is voor mij thuiskomen bij jezelf, no nonsens yoga waarin je leert midden in het leven te staan en daaraan deel te nemen”.
Het nieuwste project waar Elly zich vol enthousiasme aan verbonden heeft is ‘Keispiratie’. Samen met Marijke Melsert organiseert Elly elke maand o.a. een boeiende lezing, een creatieve activiteit of bv een leerzame bijeenkomst. Uitgangspunt is dat de ‘keien’ uit het dorp inspirerend en motiverend zijn voor de andere ‘keien’ uit het dorp (of directe omgeving). Voor elk wat wils en voor elke leeftijdsgroep.

Kijk op De Kei
“De Kei heeft het heel goed gedaan met alles wat er nu is. En dat zonder dat er een grote opening is geweest. Dat is echt top” zegt Elly.
De Kei staat voor haar voor “thuiskomen bij onszelf, samen delen, helen en groeien”.
Over de slogan van De Kei heeft Elly nog wel een verbindend idee. Als het aan haar ligt, zou die mogen veranderen van ‘De Kei dat ben ik’ in ‘De Kei dat zijn wij’.

Wens
Elly’s wens is dat iedereen de weg naar De Kei gevonden heeft.
“Kom overdag jezelf even opwarmen op De Kei, voor een bakje koffie, thee of praatje. Of neem iemand mee die ook warmte en gezelligheid kan gebruiken”.
Daarnaast zou Elly zou het erg leuk vinden als er een internationale kookgroep zou komen in De Kei. Samen wereldgerechten koken en samen eten. Zo bereik je nog meer mensen, nog meer diversiteit en alle leeftijdsgroepen uit het dorp.

Misschien vindt je de volgende berichten ook leuk: